Muzeum východních Čech

Muzeum bylo v Hradci Králové založeno už v roce 1880. Poprvé byly sbírky otevřeny veřejnosti 1. února 1885 v kapli sv. Václava v domě čp. 33 na Žižkově náměstí. O jejich uspořádání se zasloužil náměstek starosty Ladislav Jan Pospíšil, známý hlavně svými zásluhami o zrušení královéhradecké pevnosti.

Muzejní fondy byly rychle rozšiřovány. Při boření pevnostních hradeb a výstavbě nových budov bylo získáno mnoho archeologických nálezů.

Na konci 19. století byl proveden systematický archeologický výzkum i v okolí města (Svobodné Dvory, Plotiště, Kukleny), podařilo se získat poměrně ucelený soubor památek z války roku 1866, velkou přízeň projevovali svými dary také královéhradečtí měšťané.

Jedinečná architektura muzea

Na počátku 20. století bylo muzeum roztroušeno v několika budovách, sbírky mohly být vystaveny jen z malé části. Situaci se podařilo vyřešit v letech 1909 až 1912, kdy byla postavena na labském Eliščině nábřeží nová speciální muzejní budova podle návrhu architekta Jana Kotěry (1871-1923), jednoho ze zakladatelů moderní české architektury.

Stavba budovy, která byla určena pro obě městská muzea, byla dokončena ještě před vypuknutím první světové války, v jejímž průběhu však byla činnost velmi omezena na několik výstavních akcí. Největší rozkvět muzea, jeho sbírek i odborné a publikační činnosti je spojen s osobou městského tajemníka Ludvíka Domečky, který spravoval sbírky v letech 1895 až 1937.  

Architektonické zajímavosti muzea

Architekt Jan Kotěra navrh budovu včetně detailů ve vnitřním vybavení přednáškového sálu a kašny před muzeem.

Zajímavostí muzea je malá postavička na ruce jedné ze soch, autorem těchto soch je Stanislav Sucharda. Malá soška má představovat samotný Hradec Králové - Hradec jako ztepilého a mladého muže. Pětimetrové sochy umístěné na muzeu znázorňují pak Umění a Průmysl.  

Otevírací doba a vstupné

Muzeum má otevřeno denně mimo pondělí v době od 9 do 17 hodin. 

Základní vstupné činí 50 Kč, snížené 20 Kč a rodinné 100 Kč.

(Zdroj: http://www.muzeumhk.cz/)

QR kód

Kontakty

495 512 391

Adresa

Eliščino nábřeží 465
Hradec Králové
50001

GPS souřadnice

50°12'41.469"N, 15°49'43.850"E

MapaPřidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas o aktuálním dění v Hradci Králové!

Muzeum východních Čech - fotky


Doporučujeme