Katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové

Pohled na vchod do katedrály
Pohled na vchod do katedrály

Katedrála Svatého Ducha je významnou dominantou starého Hradce Králové. Katedrální věže jsou spolu s Bílou věží neodmyslitelnou siluetou města. Katedrálu poznáme podle osobité cihlové architektury.

Místo, kde stojí katedrála, nás zavádí až do 10. století. V areálu dnešního historického jádra se tehdy nacházelo slovanské hradiště a od 11. století královský hrad. V podhradí se úspěšně rozvíjela trhová osada, která se již před rokem 1225 změnila ve středověké město. Jeho první farní kostel sv. Klimenta stál na místě dnešní stejnojmenné barokní kaple. Fotogalerii najdete pod článkem.

Stavba kostela Sv. Ducha

Samotný počátek stavby kostela Sv. Ducha je však obestřen tajemstvím, neboť zakládací listina se nedochovala. Podle tradice jej nechala postavit česká královna Eliška Rejčka, manželka Václava II. a posléze Rudolfa Habsburského.

Po smrti svého druhého manžela obdržela v roce 1307 svá věnná města, mezi nimi i Hradec Králové, kde pobývala od roku 1308 až do roku 1318. Tradice hovoří jasně, ale nejnovější výsledky historických bádání vedou k novým závěrům. První nepřímé zprávy týkající se kostela Sv. Ducha sahají do druhé poloviny 13. století. Mezi léty 1238-1250 se těsně pod hradbami usadil Řád německých rytířů a rozhodl se na místě dnešní katedrály vybudovat vlastní farní kostel.

Během druhé poloviny 13. století se tento plán stal skutečností a výsledkem byl raně gotický kostel. Jeho podobu se však zřejmě nepodaří již nikdy zrekonstruovat, neboť v roce 1339 město postihl velký požár a kostel vyhořel do základů.

Nový farní kostel byl projektován jako bazilikální trojlodí s dvěma věžemi v rozích presbytáře a s vnějším opěrným systémem. Výstavba nebyla jednotná a proběhla v několika fázích. Jejími mezníky byly dva požáry, které zapříčinily velké rekonstrukční práce.

Vznik královéhradeckého biskupství

Důležitým mezníkem v dějinách chrámu je založení biskupství v Hradci Králové v roce 1664 bulou papeže Alexandra VII. Prvním biskupem byl jmenován Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka, člen benediktinského řádu. Z hradeckého kraje vznikla samostatná diecéze s biskupským sídlem v Hradci Králové.

Farní kostel Sv. Ducha byl povýšen na katedrálu, při níž byla zřízena kapitula se šesti kanovníky. Krátce nato se začaly provádět rozsáhlé barokní úpravy interiéru kostela. Převážná část barokního vybavení však bohu-žel padla za oběť pozdějším klasicistním a pseudogotickým adaptacím. V barokní podobě se dochovala pouze kapitulní sakristie - dnes kaple sv. Michala, postavená v roce 1736. Poslední velká oprava katedrály se uskutečnila v letech 1980-1990.

(Zdroj: dekanstvihk.cz)

QR kód

Adresa

Velké náměstí
Hradec Králové

GPS souřadnice

50°12'31.691"N, 15°49'51.488"E

MapaPřidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas o aktuálním dění v Hradci Králové!

Katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové - fotky

V chrámu byl pohřben Jan Žižka V chrámu byl pohřben Jan Žižka
Specifikem katedrály je cihlová architektura Specifikem katedrály je cihlová architektura
Jedna z katedrálních věží, které určují siluetu Hradce Jedna z katedrálních věží, které určují siluetu Hradce
Detail chrliče na katedrále Detail chrliče na katedrále
Velkolepost gotického slohu Katedrály Sv. Ducha Velkolepost gotického slohu Katedrály Sv. Ducha
Znakem gotiky je např. vertikalita Znakem gotiky je např. vertikalita
Vitrážová katedrální okna Vitrážová katedrální okna
Obrazy na oknech s ilustracemi z církevního života Obrazy na oknech s ilustracemi z církevního života
Připomínka biskupského svěcení Karla Otčenáška Připomínka biskupského svěcení Karla Otčenáška
Dominanta čnějící do Velkého náměstí Dominanta čnějící do Velkého náměstí
Kaple sv. Klimenta stojí na místě bývalého kostela Kaple sv. Klimenta stojí na místě bývalého kostela

Doporučujeme