Turistické cíle Hradec Králové: Architektura

Bílá věž

Město pod Bílou věží, tak se Hradci Králové také říká. Své přízvisko si Bílá věž vysloužila díky zářivé barvě hořického pískovce, ze kterého je postavena. Původně se Bílé věži říkalo "Nová věž", ale tomu je už více jak 400 let…
více

Biskupský palác

Biskupská rezidence je sídlem Biskupství královéhradeckého, najdeme ji v historické části Hradce Králové na Velkém náměstí nedaleko Katedrály Sv. Ducha. Hradecké biskupství vzniklo už v roce 1664. Biskupská rezidence,…
více

Bono Publico

Schodiště Bono Publico najdeme na křižovatce ulic Komenského a Ignáta Hermanna. Odtud vede přímo k Velkému náměstí. Bono Publico je považováno za jednu z nejkrásnějších empírových památek v Hradci Králové. Historické…
více

Gočárovo schodiště

Gočárovo schodiště vede z ulice Komenského k ulici Na Kropáčce a dále pak kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie na Velké náměstí. Schodiště, které nese jméno svého architekta Josefa Gočára, vzniklo na místě, kde kdysi…
více

Katedrála Svatého Ducha

Katedrála Svatého Ducha je významnou dominantou starého Hradce Králové. Katedrální věže jsou spolu s Bílou věží neodmyslitelnou siluetou města. Katedrálu poznáme podle osobité cihlové architektury. Místo, kde stojí…
více

Muzeum východních Čech

Muzeum bylo v Hradci Králové založeno už v roce 1880. Poprvé byly sbírky otevřeny veřejnosti 1. února 1885 v kapli sv. Václava v domě čp. 33 na Žižkově náměstí. O jejich uspořádání se zasloužil náměstek starosty Ladislav Jan…
více

Šrámkův statek v Pileticích

Šrámkův statek v městské části Piletice v Hradci Králové je zachovalý soubor lidových staveb, který dnes slouží jako místo pro výstavy s folklórní tématikou a také jako místo kulturních akcí a dalších folklórních setkání. …
více

Vodárenská věž v Týništi nad Orlicí

Jedná se o bývalý vodojem a o jeho současné využití se již desátým rokem stará Spolek přátel města Týniště nad Orlicí. Vnitřní prostory věže byly citlivě přizpůsobeny pro pořádání výstav a komorních kulturních akcí.
více

Záložní a úvěrní ústav (nyní knihovna)

Vnější i vnitřní výzdoba budovy bývalého Záložního a úvěrového ústavu odpovídá jejímu původnímu určení. Na krásné novobarokní stavbě najdeme plastiku včely jako symbolu píle (nad vstupním portálem), kresbu boha obchodu a…
více

Židovská synogoga

Synagoga v Hradci Králové stojí na nároží Pospíšilovy třídy a třídy Čs. armády. Vystavěna byla jako náhrada za starší modlitebnu mezi lety 1904 - 1905. Hebrejský nápis na průčelí budovy znamená „V příbytek Boží jsme…
více

Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas o aktuálním dění v Hradci Králové!

Doporučujeme